รายงานการเข้ารับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024
Template ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566


หลักเกณฑ์การให้ยืมใช้พัสดุ หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การคัดลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม

แจ้งเปลี่ยนวิธีการขอใช้ห้องประชุมชั้น8,9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(ตึก14)โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ