เอกสารการฝึกอบรม


สรุปโครงการนวัตกรรมบริการ

นวัตกรรมบริการ

โครงการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECCโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ