คลิปบรรยากาศ โครงการ Service จริตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร KPRU SERVICE MIND วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567

โครงการ
Service จริตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร KPRU SERVICE MIND 🫶🏻💓
---
📝 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567
⏰ เวลา 08.30-16.00 น.
📍 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

คลิปบรรยากาศกิจกรรม


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ