แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การคัดลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม

แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การคัดลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม

https://ga.kpru.ac.th/doc/work_rule.pdf


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ