งานบริหารงานทั่วไปและสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ


Card image cap
นายอภิชาติ โตยิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นายชวนเจริญ ดาราน้อย

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายชัยพร กุลฉิม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายชูเกียรติ แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายณัฐเดช แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายนิพล ชัยชุ่ม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายบัณฑิต พรมร้าย

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายศรราม เด็ดเดี่ยว

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายสัมพันธ์ ชัยชุ่ม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ