งานพัสดุ


Card image cap
นางสาวเกศกนกกรณ์ ไทยณดาขันธ์อิน

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาววรฤทัย ภู่สงค์

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นายกฤษณะ เพชรพลอย

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน
Card image cap
นายอานนท์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ