งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน


Card image cap
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ