ลิ้งค์รายชื่อรับเกียรติบัตร KPRU GREEN กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา กิจกรรมการสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกโครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯ

ลิ้งค์รายชื่อรับเกียรติบัตร

https://arit.kpru.ac.th/ap/icc/index.php?nu=listname&codeCertificate=20230629101926

 


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ