งานบริหารงานทั่วไปและสื่อสารองค์กรงานสื่อสารองค์กร


Card image cap
นางวรรณภา สุวรรณพงษ์

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

ภาระงาน
Card image cap
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์

นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวเพชรลัดดา โพธิ์สิงห์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ภาระงาน
Card image cap
นายสมศักดิ์ พูนใจสม

นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวศิริลักษณ์ เปลี่ยนแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ