งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ


Card image cap
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวกรรณิกา อินแผลง

บุคลากร

ภาระงาน
Card image cap
นางสาววรรณภา บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวกาญจนา สุริยะธรรม

บุคลากร

ภาระงาน
Card image cap
นายวิทยา ศรีนรคุตร

นิติกร

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวนฤชล เขื่อนยัง

นิติกร

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวจิราพัชร ชัยลอม

นิติกร

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ