งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงานงานอนุรักษ์พลังงาน


Card image cap
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์พลังงาน

ภาระงาน
Card image cap
นายมนตรี ประชุม

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ

ภาระงาน
Card image cap
นายสุวิทย์ เหล่าสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นายจตุรงค์ สีม่วง

ผู้ช่วยช่างเทคนิคไฟฟ้า

ภาระงาน
Card image cap
นายธานินทร์ มณีเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นายสุทธีรักษ์ ขำทอง

ช่างไฟฟ้า

ภาระงาน
Card image cap
นายสุพรรณ แจงทอง

ช่างไฟฟ้า

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ