งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงานงานอาคารสถานที่


Card image cap
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

สถาปนิก

ภาระงาน
Card image cap
นายชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช

นักวิชาการช่างศิลป์

ภาระงาน
Card image cap
นายทศพร ศิลอวยพร

วิศวกร

ภาระงาน
Card image cap
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ

ช่างเขียนแบบ

ภาระงาน
Card image cap
นายสุทิวัส ฟื้นตน

ช่างเขียนแบบ

ภาระงาน
Card image cap
นายวทัญญู สังข์คำ

ช่างโยธา

ภาระงาน
Card image cap
นายนรินทร์ สุวรรณ

พนักงานปฏิบัติการ

ภาระงาน
Card image cap
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ