งานอำนวยการและงานประชุมงานประชุม


Card image cap
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายประชุม

ภาระงาน
Card image cap
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ