แจ้งเปลี่ยนวิธีการขอใช้ห้องประชุมชั้น8,9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(ตึก14)

ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ลิ้งค์ ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 8,9 (อาคาร 14)

เมื่อทราบวันเวลาว่าง ให้เข้าไปกรอกขออนุญาตใช้ห้องที่ลิ้งค์ ระบบขอใช้ห้องประชุม ชั้น8,9 ตึก14

 

Download คู่มือการขอใช้ห้องประชุมชั้น8และ9_1601524911.docx


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก