ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมส่งผลงาน ประกวดคำขวัญโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University"       ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมส่งผลงาน ประกวดคำขวัญโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ค. 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่า "1,000 บาท" ประกาศผลวันที่ 22 ก.ค. 2563