ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมส่งผลงาน ประกวดคำขวัญโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University"       ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมส่งผลงาน ประกวดคำขวัญโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ค. 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่า "1,000 บาท" ประกาศผลวันที่ 22 ก.ค. 2563

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ