ขอเชิญท่าน และบุคลากรเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University"

       กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และ สนับสนุน เข้าร่วม อบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" ประจำปีงบประมาณ 2563 ใน วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 น. - 16:00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ