แจ้ง กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการสุขภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถส่งชื่อได้ที่หน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ