แจ้ง การขออนุญาตใช้ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 ผ่านระบบการจองห้องประชุมฯ

การขออนุญาตใช้ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 ผ่านระบบการจองห้องประชุมฯ ดังนี้

- ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม คลิก https://calendar.google.com/calendar/embed?src=secretary.kpru%40gmail.com&ctz=Asia%2FBangkok

- กรอกคำขอการขออนุญาตใช้ห้องประชุม คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFV0BrFv-Z9u8NGdlqjw4f111NwTssqFqYJYUY1YdviHVZdw/viewform


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ