แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00-15.20 น. บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

เวลา 15.20-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม


 

 

 

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ