แจ้ง! ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

สามารถดาวน์โหลด ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ได้ที่ลิงค์ : http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/plan-program-order?download=1132:environmental-law

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ