กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการฝึกซ้อม ระหว่างวัน 6 - 8 พฤศิจายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ???? เปิดจองชุดครุยวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2560 โทร 093 3916393 ???? กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต ระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมย่อยอื่น ๆ ให้รอประกาศทางเว็ปไซต์ www.kpru.ac.th ???? สอบถามรายละเอียด 055 706 555

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ