!แจ้ง การใช้แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ
#ต่างจังหวัด
http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/download-document?download=636:car-out

#ภายในจังหวัด
http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/download-document?download=635:car-in


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ