แจ้ง! บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พิงค์นครเกมส์"

แจ้ง! บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พิงค์นครเกมส์" ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ขอความกรุณาลงชื่อเพื่อจับคู่ห้องพักบริเวณที่ลงเวลาปฏิบัติราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 #หากพ้นกำหนดฝ่ายจัดห้องพักจะดำเนินการจัดห้องพักให้ #โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ