[กองกลาง] แจ้งกำหนดการ กิจกรรมอุปสมบทหมู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการกิจกรรมอุปสมบทหมู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพื่อร่วมกิจกรรมพระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป
รวมพลังความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2559 – 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ วัดคูยาง  (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการฉบับเต็ม