แจ้งบุคลากรผู้มีความประสงค์การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร มร.กพ

 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ดังนี้

*แบบฟอร์มที่พัก มร.กพ. ::http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/download-document?download=700:kpru-place

 

15225381 1153378251423292 147533588 o   15233713 1153378328089951 1353619592 o   15322327 1555879001094109 1292216064 o
         
15271361 1555880944427248 1125222116 o   15292616 1555878997760776 1218950089 o   15303799 1555878994427443 857926396 o

 

ส่งคืนที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

 


*แบบฟอร์มที่พัก มร.กพ. แม่สอด :: http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/download-document?download=699:kpru-place-ms

 

2851   2852   2853
         
2854   2855   2858


ส่งคืนที่งานธุรการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือโทรภายใน 1051-1052

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ