ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยฯ

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จำนวนคณะละ 10 คน และ สำนัก/สถาบัน ละ 2 คน (แต่งกายชุดปกติขาวประดับแขนทุกข์ [ด้านซ้ายเหนือข้อศอก]) ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (ลานพระใหญ่) ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ