การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt pay)

เพื่อเป็นการสนองแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยเฉพาะการชำระเงินแบบผู้รับโอนจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับบัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร ในการนี้ธนาคารมีความพร้อมสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วย Any ID ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ::ธนาคารกรุงไทย::คลิก::
รายละเอียดเพิ่มเติม ::ธนาคารกรุงเทพ::คลิก:: 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ