โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู) ประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดจัดอบรมในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมสำนักงานสหกรณฺ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด(สำนักงานใหญ่)ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ::คลิก::โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ