ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม "คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน"

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ