แจ้ง ! การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานยานพาหนะ [17-06-2558]

:: สำนักงานยานพาหนะได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากโรงรถของมหาวิทยาลัยฯ มาที่่ ห้องสำนักงานกองกลาง ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือโทร 1051 ::

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ