ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปกคู่มือปฏิบัติงาน [เฉพาะหน่วยงานกองกลาง]

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู่มือเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบปกคู่มือฯ ดังตัวอย่าง :: http://pco.kpru.ac.th/pco/doc/030458.pdf ::

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ