แจ้ง! พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่าน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก # พร้อมจัดส่งให้กับหัวหน้างานและกองกลาง สำนักงานอธิการดี จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ