ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง - ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ - ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
- ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์
- ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ