ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 เทอม 1

 ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 เทอม 1


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ