แจ้งบุคลากรที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร

เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Untitled Document