งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายในภายนอกหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยฯโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ