งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ