kpru

ระบบสาระสนเทศ

ขอติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำชี้แจง : ระบบสารสนเทศขอติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอจองติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยมิได้มีบริการติดตั้งป้ายให้ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ได้เพียง 15 – 30 วัน หรือตามความเหมาะสมของกิจกรรมและจำนวนคิวป้ายที่ขอติดตั้ง โดยจะให้คิวติดตั้งป้ายสำหรับหน่วยงานที่จองมาในระบบก่อน หรือตามความสำคัญของกิจกรรมนั้นๆ


15 วัน 30 วัน 45 วัน


ReCaptcha:

กดส่งแค่ครั้งเดียวนะคะ กดแล้วให้รอซักครู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ