Responsive image
Responsive image Responsive image

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Responsive image

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ (สายตรงอธิการบดี)

http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php

Responsive image