Responsive image
Responsive image Responsive image

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Responsive image

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ (สายตรงอธิการบดี)

http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php

Responsive image

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ