ระบบร้องเรียนออนไลน์

2


ข้อร้องเรียนทั้งหมด

1


ข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

0


ข้อร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

0


ข้อร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

1


ข้อร้องเรียนที่ไม่รับเรื่อง(ค่อยแก้)

ยื่นข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คลิกปุ่มด้านล่างนี้
ติดตามสถานะข้อร้องเรียนของคุณ