ประกาศ การรับสมัครพนักงานมหาลัย(สายสนับสนุน) เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

https://ga.kpru.ac.th/storage/uploads/ประกาศ การรับสมัครพนักงานมหาลัย(สายสนับสนุน) เพื่อประเมินฯ_1602321492.pdf


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก