การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ

ประกาศ-การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมาหาลัยสายสนับสนุน_1601447706.pdf

 


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก