งานเลขานุการ

งานเลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานประชุม และงานเลขานุการของผู้บริหารโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ