แจ้ง! บุคลากร กองกลาง สนอ. เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติฯ

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


 

Untitled Document