Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน

แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 


และกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  

Untitled Document