แจ้ง! การแต่งกายเข้าร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา

การแต่งกายเข้าร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ให้สวมใส่เสื้อสีเขียว  ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ไปวัดวังยาง ตำบลนครชุม เวลา 09.00 น. บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  

Untitled Document