Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งหน่วยงานภายในกองกลาง ดำเนินการจัดทำรายงาน RM4 : รอบ 6 เดือน

::ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานจัดทำรายงาน แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง RM-4 โดยกำหนดส่งที่สำนักงานกองกลาง  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 

Untitled Document