Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้ง! บุคลากร กองกลาง สนอ. เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติฯ เขียนโดย administrator 198
การแข่งขันวิ่งโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รักสุขภาพ เลิกใช้โฟม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM. เขียนโดย administrator 3243
แจ้งกำหนดการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา SAR เขียนโดย administrator 589
!แจ้ง การประชุมเตรียมซักซ้อมตามแผน โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เขียนโดย administrator 539
แจ้งบุคลากรที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร เขียนโดย administrator 644
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี 2560 เขียนโดย administrator 648
ขอเชิญชวนบุคลากร กองกลาง ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง เขียนโดย administrator 746
ขอเชิญตัวแทนหน่วยงานภายในกองกลาง เข้ารับการตรวจสอบภายใน เขียนโดย administrator 720
กำหนดการ ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักงานอธิการบดี 2559 เขียนโดย administrator 768
แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน เขียนโดย administrator 768
Untitled Document