Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.[04-02-2559] เขียนโดย administrator 1065
แจ้งแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.[01-02-2559] เขียนโดย administrator 1143
แจ้ง! การกำหนดอัตราเรียกเก็​บและส่งเงินสงเคราะห์​ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2559 [11-01-2559] เขียนโดย administrator 1106
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ” [18-08-2558] เขียนโดย administrator 1673
แจ้ง ! การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานยานพาหนะ [17-06-2558] เขียนโดย administrator 1637
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย administrator 2185
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม "สงกรานต์รวมใจ 2558 " เขียนโดย administrator 1560
ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปกคู่มือปฏิบัติงาน [เฉพาะหน่วยงานกองกลาง] เขียนโดย administrator 2100
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 เขียนโดย administrator 1975
แจ้ง! พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่าน เขียนโดย administrator 2090
Untitled Document