Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00-15.20 น. บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

เวลา 15.20-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม


 

 

 

 

Untitled Document